Tag Archives: ethiopia

የመጨረሻ ውሳኔ፡ የሰበር ችሎት ውሳኔዎች ዳሰሳ


የመጨረሻ ውሳኔ፡ የሰበር ችሎት ውሳኔዎች ዳሰሳ

በአዋጅ ቁ. 25/88 አንቀጽ 10 በሰበር ችሎት ስልጣን ስር የሚወድቁ ጉዳዮች በስር ፍርድ ቤት በይግባኝ ወይም በመደበኛ ስልጣን የመጨረሻ ውሳኔ የተሰጠባቸው መሆን ይኖርባቸዋል፡፡ የመጨረሻ ውሳኔ ሲባል ምን ማለት እንደሆነ በአዋጁ ትርጓሜ አልተሰጠውም፡፡ በአንቀጽ 10(2) የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት መደበኛ ችሎት ግራ ቀኙን አከራክሮ ውሳኔ ሲሰጥ ውሳኔ መሰጠቱ በራሱ የመጨረሻ የሚያደርገው በመሆኑ የመጨረሻ ፍርድ ትርጉም ከዚህኛው ድንጋጌ አንጻር አደናጋሪ አይሆንም፡፡ የይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት ውሳኔም የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ ሙሉ በሙሉ በመሻር ወይም በማጽናት ከተሰጠ የይግባኝ አቅራቢውን ተከራካሪ ወገን ማንነት መሰረት በማድረግ ውሳኔው የመጨረሻ ስለመሆኑ መለየት አይከብድም፡፡ መሰረታዊው ቁምነገር አንድ ተከራካሪ ወገን ከአንድ ጊዜ በላይ ይግባኝ የማቅረብ መብት የሌለው መሆኑ ነው፡

ይሁን እንጂ ይግባኝ ሰሚው ፍርድ ቤት የስር ፍርድ ቤትን ውሳኔ በከፊል በማሻሻል ውሳኔ ሲሰጥ ውሳኔው በከፊል የመጨረሻ ፍርድ ያገኘ፤ በከፊል ደግሞ ያላገኘ ስለሚሆን በአንቀጽ 10(1) እና (2) መሰረት የሰበር ችሎቱን ስልጣን ለመወሰን አስቸጋሪ ያደርገዋል፡፡ ይኼው ነጥብ በሰ/መ/ቁ 61480 (አመልካች ገ/እግዚአብሔር ከበደው እና ተጠሪ ወ/ት ሠላማዊት ወ/ገብርዔል ጥቅምት 22 ቀን 2004 ዓ.ም. ቅጽ 13) የተነሳ ሲሆን የስር ፍርድ ቤት ውሳኔ ተሻሽሎ በከፊል መለወጡ የመጨረሻ እንደሚያደርገው የህግ ትርጉም ተሰጥቶበታል፡፡ ሆኖም በዚህ መልኩ የህግ ትርጉም መስጠት ሊያስከትል የሚችለው የጎንዮሽ ችግር እንዴት እንደሚፈታ ችሎቱ በመፍትሔነት ያሰቀመጠው ነገር የለም፡

Continue reading →

የሰበር ውሳኔ አስገዳጅነት ፡የሰበር ውሳኔዎች ዳሰሳ


ማውጫ
ከአምስት ያላነሱ ዳኞች

ምንም ምክንያት የሌለው ውሳኔ

በቅጽ ውስጥ ያልተካተቱ (ያልታተሙ) ውሳኔዎች

ወደኋላ ተመልሶ ስለመስራት (retro-activity)

የህግ ትርጉም መለወጥ

ሰበር ውሳኔ የሰጠበት ህግ ‘ሲሻር’ የውሳኔው የአስገዳጅነት ውጤት

የሰበር ውሳኔ አስገዳጅነት ፡የሰበር ውሳኔዎች ዳሰሳ

 

ከአምስት ያላነሱ ዳኞች

የሰበር ችሎት የህግ ትርጉም በስር ፍርድ ቤቶች አስገዳጅነት የሚኖረው ከአምስት ያላነሱ ዳኞች በተሰየሙበት የተሰጠ እንደሆነ ነው፡፡ [አዋጅ ቁ 454/1997 የፌደራል ፍርድ ቤቶች አዋጅን እንደገና ለማሻሻል የወጣ አዋጅ አንቀጽ 2(1) ] ለሰበር የሚቀርብ አቤቱታ በዋናው ችሎት ከመታየቱ በፊት ሶስት ዳኞች በተሰየሙበት አጣሪ ችሎት ያስቀርባል ተብሎ ትዕዛዝ መሰጠት አለበት፡፡ [አዋጅ ቁ 25/88 አንቀጽ 22(1)] አቤቱታው አያስቀርብም ከተባለ ውድቅ ተደርጎ መዝገቡ ይዘጋል፡፡ አያስቀርብም የሚል ትዕዛዝ የስር ፍርድ ቤቶች ውሳኔ ለሰበር የሚያበቃ መሰረታዊ ስህተት እንደሌለበት ከሚያመለክት በስተቀር እንደ ህግ ትርጉም አይቆጠርም፡፡ ይህም የአጣሪ ዳኞች ቁጥር ከአምስት ማነሱ ጋር ተዳምሮ ሲታይ ያስቀርባል/አያስቀርብም የሚል ትዕዛዝ በስር ፍርድ ቤቶች አስገዳጅነት እንደለሌለው ይጠቁመናል፡፡ Continue reading →

Ethiopian city bans smoking in public places | Capital News


Ethiopian city bans smoking in public places | Capital News.

Source: CAPITAL NEWS

Ethiopia, Jan 13 – An Ethiopian city has banned smoking in public places with fines more than an average monthly wage, the first city in the country to do so, reports said Tuesday.

The decision by the northeastern city of Mekele, capital of the Tigray region, makes smoking illegal in bars, restaurants, schools and hospitals, as well as outdoors in stadiums and during religious festivals.

Advertising tobacco is also banned, Ethiopian media reported.

Fines have been set at $50 for individuals and $150 for owners of bars or restaurants, a stiff punishment in a country where average monthly salaries are less than $40, according to the World Bank.

Ethiopia’s parliament last year voted to ban smoking in public places to combat tobacco-related diseases, but the law had not been enforced until now.

Nearly one in 10 young Ethiopians smoke, according to the World Health Organization.

Ethiopian maid leaps to her death in south Lebanon | News , Lebanon News | THE DAILY STAR


Ethiopian maid leaps to her death in south Lebanon | News , Lebanon News | THE DAILY STAR.

BEIRUT: An Ethiopian maid was killed Monday after jumping off the balcony of her employer’s house in south Lebanon in an apparent suicide, media reports said.

A graphic image showing the picture of the young woman was circulated on social media in the aftermath of the alleged suicide in the southern village of Zrarieh.

The circumstances of the maid’s death were vague. Future TV said woman was 20 years old, and that she jumped from the second floor of the building.

Numerous local and international organizations have established projects to try to protect migrant workers in Lebanon who face widespread abuse lack basic rights, according to human rights organizations.

The incident came two weeks after a migrant domestic worker was found hanged, and another jumped off the balcony of her employer’s home in Beirut but survived.

A week before that, another maid leapt to her death in southern Lebanon.

The incident comes less than a week after a maid leapt to her death in south Lebanon.

About 200,000 foreign domestic workers work in Lebanon under the much-criticized sponsorship system, which bounds the maid to the employer.

Human Rights Watch and other organizations have called on Lebanese authorities to address the “high levels of abuse and deaths” of maids in the country.

HRW in 2008 recorded an average of one maid death a week in Lebanon by unnatural causes, including suicides.

New Proclamations and Regulations 2013/14


Proclamations

Proclamation No. 808/2013 Information Network Security Agency Re-establishment Proclamation DOWNLOAD

Proclamation No. 810/2013 Energy Proclamation DOWNLOAD

Proclamation No. 811/2013 Trucks Demurrage Proclamation DOWNLOAD

Proclamation No. 812/2013 Export – Import Bank of China Loan Agreement Periods Additional Loan for Addis Ababa Adama Toll Motorway Design and Build and a Loan for Addis Ababa Toll Motorway Phase II Project Ratification Proclamation DOWNLOAD

Proclamation No. 815/2013 Bilateral Air Service Agreement Between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the Republic of Senegal Ratification Proclamation DOWNLOAD

Proclamation No. 818/2014  Urban Land Registration Proclamation DOWNLOAD
Proclamation 823/2014 International Development Association Financing Agreement for Financing the Second General Education Improvement Project II, Ratification Proclamation DOWNLOAD

Proclamation 824/2014 International Development Association Financing Agreement for Financing the Sustainable Land Management Project II , Ratification Proclamation DOWNLOAD

 

Regulations

 

Regulation No. 298/2013 Public Service Employee’s Transport Service Enterprise Establishment Council of Ministers Regulation DOWNLOAD

Regulation No. 299/2013 Food, Medicine and Health Care Administration and Control Council of Ministers Regulation DOWNLOAD

Regulation No. 300/2013 Insurance Fund Administration Agency Establishment Council of Ministers Regulation DOWNLOAD

Regulation No. 301/20 13 Ethiopian Public Health Institute Establishment Council of Ministers Regulation DOWNLOAD

Regulation No. 302/2013 Ethiopian Electric Power Establishment Council of Ministers Regulation DOWNLOAD

Regulation No. 303/2013 Ethiopian Electric Utility Establishment Council of Ministers Regulation DOWNLOAD

 

U.S. prosecutors urge 22 years for brutal Ethiopian prison guard – The Denver Post


U.S. prosecutors urge 22 years for brutal Ethiopian prison guard – The Denver Post.

Kefelgn Alemu Worku, an Ethiopian who tortured and killed during a period of political turmoil in the African nation, should get 22 years in a U.S. prison — the maximum sentence allowed for his immigration fraud conviction, prosecutors said in a court document.

“Justice demands nothing less,” according to a sentencing statement filed in U.S. District Court in Denver.

Federal sentencing guidelines for Alemu Worku’s immigration violations recommend a sentencing range of zero to 18 months, but the law allows up to 10 years for each of two counts on which he was convicted, and two more years for a third.

It is unclear if upon release from prison Alemu Worku could be deported to his own country, where he has been sentenced to death, according to the sentencing statement filed by prosecutors.

Alemu Worku was convicted of immigration fraud last month after a five-day trial in which victims of Ethiopia’s Red Terror testified that he was a brutal guard at the Higher 15 prison during the late 1970s. He was convicted of assuming another man’s identity and lying about his background.

“While former Higher 15 prisoners in the United States continue to live every day with the physical aches and pains of their injuries and mental anguish resulting from their torture at the hands of or pursuant to the orders of the defendant, the defendant lived comfortably, safely, and free of any adverse consequences resulting from his commission of politically-motivated torture and murder during the eight years prior to his arrest in the United States and for unknown years in Kenya,” according to the document.

According to the sentencing statement, an Ethiopian Federal High Court convicted Alemu Worku in absentia of genocide on Nov. 13, 2000.

At the time, Alemu Worku, who had been a member of the ruling Marxist Derg junta before it was overthrown, was apparently living as a refugee in Kenya.

After finding that he “unjustly killed 101 … innocent individuals and inflicted injury through torture,” the court sentenced him to death, according to the statement.

On release from an American prison, the Department of Homeland Security would likely pursue his removal to Ethiopia.

But the deportation of Alemu Worku, who is in his mid to late 60s, poses challenges, and could require lengthy adjudication, the document said.

If Ethiopia refused to take him, or he was granted protection under the international Convention Against Torture, it isn’t clear where he could be sent, according to the document.

“The duration of litigation in a removal case can range from months to several years. It is premature to determine now whether the defendant would be subject to detention during any removal proceedings.”

Though he faces a death sentence in his homeland, the last known execution in Ethiopia was in 2007. “Conditions in Ethiopia at the current time do not suggest that a death sentence would be carried out,” according to the document.

In fact, the document said, “there is no record of Ethiopia having carried out any executions of former Derg members … a number of Derg members were pardoned entirely and released.”

Ethiopia condemns Saudi crackdown on workers


PressTV – Ethiopia condemns Saudi crackdown on workers.

Ethiopian Foreign Minister Tedros Adhanom has condemned Saudi Arabia for its brutal crackdown on migrant workers in the kingdom.

Saudi authorities have launched the weeklong visa crackdown on foreign workers, killing three people, including an Ethiopian national.
“This is unacceptable. We call on the Saudi government to investigate this issue seriously. We are also happy to take our citizens, who should be treated with dignity while they are there,” Adhanom said on Sunday.
Ethiopia’s top diplomat said Addis Ababa has formally complained to Riyadh and is now working to bring its citizens back home.
Saudi security forces on Saturday clashed with thousands of migrant workers protesting a new labor law.
Two people were killed and nearly 70 others injured after police opened fire to disperse protesters in the capital Riyadh. More than 500 protesters were also detained.
On Wednesday, the Ethiopian man was killed during another crackdown, prompting the Ethiopian government to announce efforts to bring home its citizens.
Riyadh has announced plans to create jobs for Saudi nationals by reducing the number of foreign workers totaling some nine million people.
Hundreds of thousands of workers have already left the kingdom amid tougher conditions for migrants.
Foreign workers cannot change jobs or leave Saudi Arabia without the permission of their sponsors, who are often Saudi companies or individuals who provide workers to businesses for profit.
Most of the sponsors take away the passports of the workers for the duration of their contract.
Human rights groups have criticized Saudi Arabia over the condition of migrant workers in the kingdom and called on Riyadh to abolish the sponsorship system for migrant workers.

Ethiopian migrant killed in Saudi crackdown


Ethiopian migrant killed in Saudi crackdown – Middle East – Al Jazeera English.

The man was trying to resist arrest, authorities say, as they pursue a crackdown on illegal workers, arresting 16,000

An Ethiopian migrant has been killed by Saudi police after he tried to flee arrest during a round-up of thousands of foreigners suspected of working illegally in the kingdom.

A statement on Wednesday by Riyadh police chief Nasser el-Qahtani said security forces killed the African migrant worker in el-Manhoufa a day earlier when he and others tried to resist arrest.

The security sweep comes after seven months of warnings by Saudi Arabia’s government, which has created a task force of 1,200 Labour Ministry officials who are combing shops, construction sites, restaurants and businesses in search of foreign workers employed without proper permits.

More than 16,000 people have already been rounded up, according to authorities.

Strict labour law

Police have also erected checkpoints to enforce the kingdom’s strict labour rules that make it almost impossible to remain in the country without official sponsorship by an employer.

Residents said most shops have been closed since the sweep began on Monday, with many of the country’s migrants avoiding the streets where they face possible arrest.

The state-backed Saudi Gazette reported on Wednesday that residents are already feeling the brunt of the everyday work the migrants provided, from ritual washings of corpses before burial to food delivery and bagging groceries.

Authorities say that since warnings were issued earlier this year, almost seven million foreigners in Saudi Arabia corrected their paperwork to accurately reflect their occupation and workplace.

The kingdom also issued more than one million final exit visas, which ban people from ever returning.

The Saudi-owned Asharq al-Awsat newspaper reported that authorities detained around 16,500 workers in the first 48 hours of the nationwide crackdown.

The newspaper quoted Saudi officials as saying that nearly half of the migrants were arrested near the southern border with Yemen.

Another 5,000 had been detained in Mecca, where some Muslims stay on illegally after pilgrimage.

Less than 1,000 were detained in the main city of Riyadh.

A resident in the poorer neighborhood of el-Manhoufa in Riyadh told the Associated Press news agency he saw police stopping people outside a mosque after prayers and arresting those who did not have the correct papers on them.

National Intelligence and Security Service Re-establishment Proclamation (draft)


Proclamation No————- /2013

NATIONAL INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE RE-ESTABLISHMENT PROCLAMATION

WHEREAS it has become necessary to strengthen the National Intelligence and Security Service so as to protect and defend the sovereignty of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the constitution and constitutional order;

WHEREAS it has become essential  to determine the power, duties and accountability of the National Intelligence and Security Service to promote the peace, development, democracy and good governance in the country;

WHEREAS it has become necessary to build a modern and strong National Intelligence and Security Service that is  loyal and resilient to the constitution and constitutional order of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and conscious of the national and international objective situations;

NOW, THEREFORE, in accordance with sub-articles (1) and (7) of Article 55 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

DOWNLOAD FULL TEXT

ENGLISH VERSION

AMHARIC VERSION

Ethiopia to implement human rights action plan


Ethiopia to implement human rights action plan

Source: www.ertagov.com

Prime Minister Hailemariam Desalegn disclosed on Friday that the government is undertaking various activities to ensure human and democratic rights in Ethiopia.

The Premier made the remark on a consultative forum held on Ethiopian National Human Rights Action Plan (NHRAP) held at UNECA.

The NHRAP aims at strengthening a better implementation of human and democratic rights as stipulated in the Constitution. It is noted that the Action Plan would enable a coordinated implementation of activities by various government bodies.

Prime Minister Hailemariam said the government has been undertaking various activities over the past two decades to ensure human and democratic rights. He said the Action Plan would help to address gaps in good governance that has been a challenge in fully ensuring human and democratic rights.

Minister of Justice Getachew Ambaye for his part said the necessary structure is in place at federal and regional levels to implement the Action Plan. He also noted that an office of NHRAP was organized and went operational under the Ministry of Justice to oversee the process.

UN Resident Coordinator in Ethiopia Eugene Owusu for his part commended Ethiopia for preparing the NHRAP to undertake consistent work on human rights side by side with its speedy economic development. He also assured the support of his Organisation for the fruitful implementation of the Action Plan.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 10,307 other followers

%d bloggers like this: