በስራ ላይ የሚደርስ አደጋ–የሰበር ውሳኔዎች ዳሰሳ 1. መግቢያ በአሰሪና ሰራተኛ ግንኙነት ዋነኛ ከሚባሉት የአሰሪ ግዴታዎች ውስጥ አንዱ ከስራው ጋር በተያያዘ የሰራተኛውን ደህንነትና ጤንነት ለመጠበቅና ከአደጋ

Read More
%d bloggers like this: