Articles

የኮምፒዩተር ወንጀል እና የጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ማቋቋሚያ ረቂቅ አዋጆች

ረቂቅ አዋጆቹ በመስጠት ለተባበረኝ ብሎም የአሠሪና ሠራተኛ መጽሐፍ ረቂቁን አንብቦ ጠቃሚ ሂስ እና አስተያየት ለሰጠኝ ለጠበቃ ወረደ ኃይሉ (ድሬዳዋ) በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን እገልጻለው፡፡

የኮምፒዩተር ወንጀልን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ (ረቂቅ)

DOWNLOAD

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ (ረቂቅ)

DOWNLOAD

18 replies »

 1. What you all have been posting is definitely important and we have been downloading and using it.we like you very much , it is also interesting in providing legal access to society and there by it helps society at large to get awareness about what is right and wrong or what is legal or illegal. so all reader will be benefited from your post and they will become beneficiaries of right and duties. It also helps to reduce the prevalence of the criminal offence and wrong doing. that is very kind of you. but how can we download cassation decision volume 17 from your post

 2. አብርሃም እንደምን አለህ ኢዲስ የተቋቋሙ የመንግሥት ተቋማት ማቋቋሚያ አዋጆችና ደንቦችን ቢደርሱን የሚወጡ አዋጆች፣ ደንቦች፣ እና የአንዳንድ ተቋማትን አሠራር የሚያሳዩ መመሪያዎች ስለአንዳንድ ተቋማት ሙሉ ስም፣ ትርጓሜ፣ ሥልጣንና ተግባር ሙሉ መረጃ የሚሰጡ በመሆናቸው ጠቃሚ ናቸው በመሆኑም በግልጽ ልናልንረዳበት በሚያስችል ዘዴ ብታስቀምጥልን፡፡ በተረፈ አመሰግናለሁ

 3. በምንም መልኩ አግባብነት የለውም ።እራሱን የቻለ ገለልተኛ ተቐም ያስፈልገዋል።ካልሆነ ግን የፍትህ ጉድለት ያስክትላል።አሁንም ያለው ይህ ነው።

 4. Thank u mtr abrish. Can you get an access to the international laws in which Ethiopia is a signatory. eg, UDHR

 5. በመጀመረያ ደረጀ በየጊዜው ለምተከፍለን የህግ እውቀት ሰላደንቅና ሰላመሰግን መለፍ አልፈልግምሸ
  በመስከተል የኮምፒዩተር ወንጀልን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ (ረቂቅ) ውሰጥ ኮምኒዪከሺን የሚለው ቀል ግንኙነት በሚለው ቢተካ የተሸላ ገለጭ ነው ብዬ አምነለሁ

 6. I dare to say Congra for the fullfilment of your plan to write your commentary. and I have to express my gratitude and appreciation.

 7. ሄሎ አብረሃም ዩሃንስ እንደምን አለህ በብሎግ የማገኛቸው አዋጆች በጣም ጠቃሚዎች ናቸው፡፡ አሁን በረቂቅነት የቀረቡትን አዋጆች ዳውን ሎድ አድርጌ አይቻቸዋለሁ በጠቅላይ ዐቃቢ ህግ ማቋቋሚያ አዋጅ ላይ ስለ ሙያ ነጻነት የሚመለከተውን ድንጋጌ በሁለት መልኩ ሊታይ ይገባል የዐቃብያነ ህግ የሙያ ነጻነት መከበሩ ይበል የሚያሰኝ ነው ፡፡ ነገር ግን የሙያ ነጻነት ለየትኛውም የህግ ባለሙያ የሚያስፈልግ ይመስለኛል፡፡የዳኝነት ነጻነት በህገ መንግስቱ ቢደነገግም ይህን የዳኝነት ነጻነት በሚጋፋ ሰው ላይ የወጣ የወንጀል ቅጣት አለ ወይ?
  በተመሣሣይ ጠበቃም እኮ የሙያ ነጻነት እንደሚያስፈልገው ይታወቃል፡፡ ነገር ግን በጥብቅናው ስራው ላይ ጣልቃ የሚገባበትን የሚያስከብር የህግ ማዕቀፍስ አለ ወይ? ከሌለ ሚዛናዊ ጥበቃ ካልተደረገ የፍትህ ሥርዓቱ ላይ ችግር አይፈጥርም?
  እንዲያውም በጥብቅና ስራ ላይ ነጻነትን በስፋት የሚጋፉት እነዚሁ የሙያ ነፃነታቸው ሊከበርላቸው ይገባል የሚባሉ ዐቃብያነ ህጎች ና ዳኞች የመኖራቸውን ያህል ከሶስቱ ዘርፎች ለአንዱ ብቻ ነጻነትን የሚያስከብር የወንጀል ድንጋጌ ማውጣት በራሱ ፍትሃዊነትን አይጻረርም እንዴ?
  ሌላው ዐቃቢ ህግ ና ጠበቃ ተከራካሪ ወገኖች መሆናቸው እየታወቀ አስተዳደራዊ ስልጣን ፍቃድ መስጠት ማገድ መሠረዝ ለዐቃቢ ህግ መስጠት አግባብነት አለው ወይ? መልስ እጠብቃለሁ

 8. Thank you Ethiopian Legal Brief! I would also like to extend my whole
  heartedly thank for Abrham Yohannes!

 9. Million thanks, dear. I wonder if you share proclamation no—/2015 that
  stipulates powers and duties of ministers(amended one)

  On Fri, Apr 22, 2016 at 6:43 PM, Ethiopian Legal Brief wrote:

  > [image: Boxbe] This message is eligible
  > for Automatic Cleanup! (comment-reply@wordpress.com) Add cleanup rule
  >
  > | More info
  >
  >
  > Abrham Yohannes posted: “ረቂቅ አዋጆቹ በመስጠት ለተባበረኝ ብሎም የአሠሪና ሠራተኛ መጽሐፍ ረቂቁን
  > አንብቦ ጠቃሚ ሂስ እና አስተያየት ለሰጠኝ ለጠበቃ ወረደ ኃይሉ (ድሬዳዋ) በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን እገልጻለው፡፡
  > የኮምፒዩተር ወንጀልን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ (ረቂቅ) DOWNLOAD የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ጠቅላይ
  > ዓቃቤ ህግን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ (ረቂቅ) DOWNLOAD”
  >

 10. Dear, Abrham
  I have not any words to express your commitment for sharing information timely and regularly, Thank you very much. God bless you and your family too!!

 11. Abrish….. you know how much wonderful you are?… Nothing words can express your activity in the history of this country. Thanks.

 12. Thank you very much!

  2016-04-22 18:43 GMT+03:00 Ethiopian Legal Brief :

  > Abrham Yohannes posted: “ረቂቅ አዋጆቹ በመስጠት ለተባበረኝ ብሎም የአሠሪና ሠራተኛ መጽሐፍ ረቂቁን
  > አንብቦ ጠቃሚ ሂስ እና አስተያየት ለሰጠኝ ለጠበቃ ወረደ ኃይሉ (ድሬዳዋ) በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን እገልጻለው፡፡
  > የኮምፒዩተር ወንጀልን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ (ረቂቅ) DOWNLOAD የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ጠቅላይ
  > ዓቃቤ ህግን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ (ረቂቅ) DOWNLOAD”
  >

 13. Abraham,
  I appreciate for sharing the information.​ Please keep up.

  May God be with you, your family and with our beloved country.

  Eyob

  Eyob Abraha
  __________________________________________________________

  Good, better, best. Never let it rest. ‘Til your good is better and your
  better is best. St. Jerome

  2016-04-22 11:43 GMT-04:00 Ethiopian Legal Brief :

  > Abrham Yohannes posted: “ረቂቅ አዋጆቹ በመስጠት ለተባበረኝ ብሎም የአሠሪና ሠራተኛ መጽሐፍ ረቂቁን
  > አንብቦ ጠቃሚ ሂስ እና አስተያየት ለሰጠኝ ለጠበቃ ወረደ ኃይሉ (ድሬዳዋ) በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን እገልጻለው፡፡
  > የኮምፒዩተር ወንጀልን ለመደንገግ የወጣ አዋጅ (ረቂቅ) DOWNLOAD የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ጠቅላይ
  > ዓቃቤ ህግን ለማቋቋም የወጣ አዋጅ (ረቂቅ) DOWNLOAD”
  >

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.