ክሪሚናሊስቲክስ

ክሪሚናሊስቲክስ (criminalistics) ምንድነው?

ወንጀል የተፈጸመበት የጦር መሳሪያ እንዴት ይታወቃል?

በጦር መሳሪያ አማካይነት ወንጀል ሲፈጸም የባለስቲክ ኤክሰፐርት ከሚያከናውናቸው በርካታ የፎረንሲክ ምርመራዎች መካከል ወንጀሉ የተፈጸመበትን መሳሪያ መለየት አንዱና ዋነኛው ነው፡፡ እንዴት ይታወቃል? ለሚለው ጥያቄ ጥይቱን እንዲሁም ቀለሀውን ከመሳሪያው ጋር በማዛመድ ማወቅ እንደሚቻል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ምላሽ የቀረበ ሲሆን ተመሳሳይ ሀሳብ የኢንጅነር ስመኘው በቀለ አሟሟትን አስመልከቶ በተሰጠው ፖሊሳዊ መግለጫ ላይ ቀርቧል፡፡

በጠብመንጃ /rifle/ ወይም በሽጉጥ /handgun/ የመተኮስ ተገባር ሲፈጸም ጠብመንጃውና ሽጉጡ በጥይቱና በቀለሀው ላይ የራሱን ልዩ አሻራ /ምልክት/ ያሳርፋል፡፡ እነዚህን ምልክቶች በመጠቀም የሚደረግ ምርመራ እንደሁኔታው ሁለት ዓይነት ድምዳሜ ላይ ያደርሳል፡፡

የጦር መሳሪያው በወንጀሉ ስፍራ ካልተገኝ

በወንጀሉ ስፍራ ላይ ወንጀል የተፈጸመበት መሳሪያ ካልተገኘ የባለስቲክ ኤክስፐርቶች በጥይትና ቀለሀ ላይ ያረፉትን ምልክቶችና ጭረቶች በመጠቀም ወንጀል የተፈጸመበትን መሳሪያ ዓይነት ከነሞዴሉ ጭምር ይለያሉ፡፡ በዚህ መልኩ የሚደረግ ምርመራ የጋራ ባህርይ /class/ የሚጋሩ የጦር መሳሪያ ዓይነቶችን ከመለየት በላይ ሊዘልቅ አይችልም፡፡ ጥይቱ የተተኮሰበት የጦር መሳሪያ ጠብመንጃ ወይም ሽጉጥ? ለሚለው ጥያቄ የቀለሀ እና የጥይት ምርመራው ውጤት ሽጉጥ መሆኑን ካሳየ ሽጉጥ ሁሉም በአንድ እጅ የሚተኩሱ በዓለማችን ላይ የሚገኙ ሽጉጦች ሁሉ የሚጋሩትና የሚታወቁበት የመደብ ስያሜ ነው፡፡ በቀጣይ ምን ዓይነት ሽጉጥ? ሪቮልቨር /revolver/ ወይስ ፒስትል /pistol/? ፒስትል ከሆነ ሙሉ ወይስ ከፊል አውቶማቲክ? እያለ እያለ ካሊበሩ፤ ሞዴሉ፤ አምራቹ…እና ሌሎች በርካታ መለያ ባህርያትን በመጠቀም በተቻለ መጠን ጥቂት ሽጉጦች በጋራ በሚታወቁበት መደብ ውስጥ ላይ ይደረሳል፡፡ ከዚህ አልፎ ግን በወንጀሉ ስፍራ የተገኘው ጥይትና ቀለሀ በዓለም ላይ ከሚገኙ ሽጉጦች መካከል በየትኛው አማካይነት ወንጀሉ እንደተፈጸመ በላያቸው ላይ ያለው ምልክት አያሳይም፡፡

የጦር መሳሪያው በወንጀሉ ስፍራ ከተገኘ

እስካሁን ስናወራ የነበረው በወንጀሉ ስፍራ ጥይት እና/ወይም ቀለሀ ተገኝቶ የተተኮሰበት መሳሪያ ግን በማይገኝበት ጊዜ ነው፡፡ ሶስቱም በወንጀሉ ቦታ የተገኙ እንደሆነ ግን ሟች ጉዳት የደረሰበት በወንጀሉ ስፍራ በተገኘው መሳሪያ አማካይነት መሆኑ የሚታወቀው በጥይቱና ቀለሀው ላይ ያለውን ምልክት ከመሳሪያው ጋር በማስተያያት አይደለም፡፡ ንጽጽሩ የሚካሄደው በመሳሪያው አማካይነት ለሙከራ በመተኮስ በወንጀል ስፍራ የተገኘውን ጥይት እና ቀለሀ በሙከራ ተኩስ ከሚገኘው ጥይትና ቀለሀ ጋር በንጽጽር ማይክሮስኮፕ በማስተያየት ነው፡፡

የንጽጽሩ ውጤት ተመሳሳይ ምልክቶችን ካሳየ በወንጀሉ ስፍራ የተገኘው የጦር መሳሪያ ወንጀሉ የተፈጸመበት መሳሪያ መሆኑን ያረጋግጣል፡፡ ከላይ የተገለጹትን ሀሳቦች ሪቻርድ ሳፍረስቴን Criminalistics: An Introduction to Forensic Science በሚለው መጽሐፉ እንደሚከተለው ያጠቃልላቸዋል፡፡

The inner surface of the barrel of a gun leaves its markings on a bullet passing through it. These markings are peculiar to each gun. Hence, if one bullet found at the scene of a crime and another test-fired from a suspect’s gun show the same markings, the suspect is linked to the crime. (Saferstein, 2015)

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

13 replies »

  1. Sorry for the accident my honor teacher! Please can you tell me how I can get exit questions with their answers?

  2. you are the real resourced person, It so bad wish you speedy cure from injury.
    I was not browse the blogger for the last six months.

  3. Abrahiye sorry. Glory to God you get healed from the incident. Well come back my hero. Thanks for all.

  4. I am happy to hear that you are fine now. May God be with you. my educational background is not law but I used to follow your blogs, information and draft laws. I am benefited much out of this blog. hence, I hope you will continue helping us.
    Thank you so much

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.