ክሪሚናሊስቲክስ

ክሪሚናሊስቲክስ (criminalistics) ምንድነው?

የፖሊስ መግለጫ- ጉዳት አድራሹ ሽጉጥ ተለይቷል?

ኢንጅነር ስመኘው በቀለ በመኪናቸው ውስጥ በተገኘውና የእርሳቸው በሆነው ሽጉጥ በተተኮሰ ጥይት ህይታቸው እንዳለፈ በፎረንሲክ ምርመራ መረጋገጡን ፖሊስ በመግለጫው አስታውቋል፡፡ ይህ ምን ያህል እውነት ነው? መግለጫውን ልብ ብላችሁ ስታዳምጡት ይህ የተረጋገጠበት መንገድ በመኪና ውስጥ የተገኘውን ጥይት እና ቀለሀ እዛው መኪና ውስጥ ከተገኘው ሽጉጥ ጋር በማዛመድ ነው፡፡ እንዲህ ዓይነቱ ማዛመድ ግን ኢንጅነሩ በመኪና ውስጥ በተገኘው ሽጉጥ በተተኮሰ ጥይት መሞታቸውን የማረጋገጥ ብቃት የለውም፡፡ ከላይ ግልጽ ለማድረግ እንደተሞከረው በዚህ መልኩ የሚከናወን የባለስቲክ ምርመራ ጉዳት አድራሹ የጦር መሳሪያ በወንጀሉ ስፍራ ሳይገኝ ሆኖም ግን ጥይት እና/ወይም ቀለሀው በስፍራው ከተገኘ ከጥይቱ እና ቀለሀው በመነሳት የጦር መሳሪያውን ዓይነት የሚታወቅበት ዘዴ ነው፡፡ ጥይት እና ጥይት እና/ወይም ቀለሀ እና ቀለሀ ሳይነጻጸር ወንጀል የተፈጸመበትን የጦር መሳሪያ ማወቅ አይቻልም፡፡ የበለጠ ግልጽ እንዲሆን ሪቻርድ ሳፍረስቴን በዚህ ነጥብ ያሰፈረውን ሀሳብ ማየቱ ጠቃሚ ነው፡፡

Because there is no practical way of making a direct comparison between the markings on the fired bullet and those found within a barrel, the examiner must obtain test bullets fired through the suspect barrel for comparison. (Saferstein, 2015)

ስለሆነም ፖሊስ የሙከራ ተኩስ ሳያደርግ /በነገራችን የሙከራ ተኩስ /test fire/ በራሱ ዕውቀት የሚጠይቅ ከመሆኑም ለዚህ ተግባር የተዘጋጀ መሳሪያ ሊኖር ይገባል፡፡/ አረጋግጫለው ቢልም መግለጫው እንዳላረጋገጠ ማረጋገጫ ነው፡፡ ጥይትና ቀለሀ ከሽጉጡ ጋር በማዛመድ ሟች በዛው ሽጉጥ በተተኮሰ ጥይት መሞቱን ማረጋገጥ አይቻልም፡፡

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8

13 replies »

  1. Sorry for the accident my honor teacher! Please can you tell me how I can get exit questions with their answers?

  2. you are the real resourced person, It so bad wish you speedy cure from injury.
    I was not browse the blogger for the last six months.

  3. Abrahiye sorry. Glory to God you get healed from the incident. Well come back my hero. Thanks for all.

  4. I am happy to hear that you are fine now. May God be with you. my educational background is not law but I used to follow your blogs, information and draft laws. I am benefited much out of this blog. hence, I hope you will continue helping us.
    Thank you so much

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.