Month: January 2020

ስለ “አለን ነጋሪት” አገልግሎት ጥቂት መግለጫ

“ምድር በዛፉ ሕግ በመፃፉ!” የሚል የሀገራችን ምሳሌያዊ አነጋገር አለ። ይህ ብቻ መሰላችሁ “መነኩሴ በቆቡ ወንበር በኪታቡ” ይላል የአበው እና እመው ብሒል። በዘመኑ የአማርኛ አጠቃቀም ወንበር(ዳኛ)፣በኪታቡ(በሕግ መፅሀፉ) ማለት ነው። ባጭሩ በሕግ ላይ እየሰሩ […]

%d bloggers like this: