የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአዋጅ ቁጥር 3/2012 አንቀፅ 4/1/ መሰረት የሚከተለውን ማስፈጸሚያ ደንብ አውጥቷል:: DOWNLOAD   የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማጸደቂያ አዋጅ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን

Read More
%d bloggers like this: