አሠሪና ሠራተኛ ህግ መጽሐፍ 2ኛ የተሻሻለ ዕትም ከ10 ቀናት በኋላ አራት ኪሎ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ፊት ለፊት በሚገኘው አንከቡት መጽሐፍት መደብር በገበያ ላይ ይውላል። መጽሐፍ

Read More
%d bloggers like this: