በወንጀል ጉዳዮች የእርቅ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 1-2012 በእርቅ ማለቅ የሚችሉ ወንጀሎችን የወንጀል ምርመራ ከመጣራቱ በፊትም ሆነ ምርመራ ከተጣራ በኋላ ወይም ክስ ከተመሰረተ በኋላ ጉዳዩን በእርቅ

Read More
%d bloggers like this: