የንግድ ምልክትን ለመመዝገብ የወጣ ተጨማሪ መመሪያ ቁጥር 641-2013

በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት

የንግድ ምልክት ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት የሥራ ሂደት

የንግድ ምልክትን ለመመዝገብ የወጣ ተጨማሪ መመሪያ ቁጥር 641-2013

DOWNLOAD .pdf

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: