የምርጫ ክልሎች እና የምርጫ ጣቢያዎች | የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ

6ኛ አገራዊ ምርጫ

የምርጫ ክልል ቢሮዎች አድራሻ ከነልዩ የቦታ መጠሪያ ስማቸው

የምርጫ ክልሎች ዝርዝር

የምርጫ ጣቢያዎች ዝርዝር

ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ከታች ያለውን ማስፈንጠሪያ ይጫኑት

የምርጫ ክልሎች እና የምርጫ ጣቢያዎች | የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ

Related Posts

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: