አዋጅ ቁጥር…/2011 በሰው የመነገድ እና ሰውን በሕገ–ወጥ መንገድ ድንበር የማሻገር ወንጀልን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ በሰው የመነገድ፣ ሰውን በህገ ወጥ መንገድ ድንበር ማሻገር እና በህገ-ወጥ

Read More
%d bloggers like this: