አዋጅ ቁጥር 1064/2010 የፌደራል መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ በመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚካሄደውን የምልመላና መረጣ ሥርዓትን በመሠረታዊነት በመለወጥና በአገር አቀፍ ደረጃ የሙያና የሥራ ብቃት ማረጋገጫ ሥርዓት

Read More

እ.ኤ.አ በ1921 የወጣው የሳምንት እረፍት (ኢንዱስትሪ) ስምምነት ቁጥር 4 /Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) የመጀመሪያው የሳምንት እረፍት ጊዜን የሚወስን የዓለም ዓቀፍ የሥራ ድርጅት ስምምነት ሲሆን የተፈጻሚነት

Read More

የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁ. 377/96 በማሻሻል ሂደት ውስጥ የሙከራ ጊዜ መጠን እንዲሁም የሥራ ሰዓት ባለማክበርና በመቅረት የሥራ ውል ያለማስጠንቀቂያ ስለሚቋረጥበት ሁኔታ አከራካሪ ምናልባትም አጨቃጫቂ

Read More

የዓለም የሥራ ድርጅት እ.ኤ.አ. በ 1919 ዓ.ም. ሲቋቋም በጊዜው ስር ሰዶ የነበረውንና ለበርካታ ሰራተኞች የጤና ቀውስ /ሞት ጭምር/ መንስዔ የነበረውን ገደብ አልባ የስራ ሰዓት አፋጣኝ መፍትሔ

Read More

ከ195 አገራት ውስጥ ኢራን በ30 የህዝብ በዓላት በአንደኛነት ትመራለች።[1] አዘርባጃን፤ ቡልጋሪያ እና ማሌዢያ በ19 በዓላት በሁለተኛ ደረጃ ተሰልፈዋል።[2] በደረጃው መጨረሻ ላይ የምትገኘው ኖርዌይ ስትሆን ያላት

Read More
%d bloggers like this: