ኢሳያስ ኃይለማሪያም የ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ሕገ-መንግስት ፈርሷል ወይስ ተጥሷል? በመጀመሪያ፣ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች በጋራ የመቀጠል (mutual continuity) ቃል-ኪዳን የሚገለፅበት ድንጋጌ ራሱ የሕገ-መንግስቱ መግቢያ (preamble) በመሆኑ፣

Read More
%d bloggers like this: