Category: Uncategorized

የምርጫ ክልሎች እና የምርጫ ጣቢያዎች | የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ

6ኛ አገራዊ ምርጫ የምርጫ ክልል ቢሮዎች አድራሻ ከነልዩ የቦታ መጠሪያ ስማቸው የምርጫ ክልሎች ዝርዝር የምርጫ ጣቢያዎች ዝርዝር ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ከታች ያለውን ማስፈንጠሪያ ይጫኑት የምርጫ ክልሎች እና የምርጫ ጣቢያዎች | የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ […]

%d bloggers like this: