Tag: አጀንዳ

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአጀንዳ አቀራረፅ የሚመራበትን አሠራር ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 5/2000 ዓ.ም

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት  የአጀንዳ አቀራረፅ የሚመራበትን አሠራር ለመወሰን  የወጣ መመሪያ  ቁጥር 5/2000 ዓ.ም  ምዕራፍ አንድ  ጠቅላላ  አንቀፅ 1  አውጪው ባለስልጣን የምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ በምክር ቤቱ የአሠራር እና የአባላት […]

%d bloggers like this: