የሰ/መ/ቁ.155880 ሰኔ 28 ቀን 2011 ዓ.ም. ዳኞች – መዓዛ አሸናፊ ተፈሪ ገብሩ (ዶ/ር) ቀነአ ቂጣታ ተሾመ ሽፈራው ፀሐይ መንክር አመልካች – አግሪኮም ኢንተርናሽናል ኩባንያ -ጠበቃ

Read More
%d bloggers like this: