እ.ኤ.አ በ1921 የወጣው የሳምንት እረፍት (ኢንዱስትሪ) ስምምነት ቁጥር 4 /Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14) የመጀመሪያው የሳምንት እረፍት ጊዜን የሚወስን የዓለም ዓቀፍ የሥራ ድርጅት ስምምነት ሲሆን የተፈጻሚነት

Read More

የአሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁ. 377/96 በማሻሻል ሂደት ውስጥ የሙከራ ጊዜ መጠን እንዲሁም የሥራ ሰዓት ባለማክበርና በመቅረት የሥራ ውል ያለማስጠንቀቂያ ስለሚቋረጥበት ሁኔታ አከራካሪ ምናልባትም አጨቃጫቂ

Read More

የዓለም የሥራ ድርጅት እ.ኤ.አ. በ 1919 ዓ.ም. ሲቋቋም በጊዜው ስር ሰዶ የነበረውንና ለበርካታ ሰራተኞች የጤና ቀውስ /ሞት ጭምር/ መንስዔ የነበረውን ገደብ አልባ የስራ ሰዓት አፋጣኝ መፍትሔ

Read More
%d bloggers like this: