በኢትዮጵያ አዕምሯዊ ንብረት ጽ/ቤት የንግድ ምልክት ኢንዱስትሪያዊ ንድፍ ጥበቃና ልማት የሥራ ሂደት የንግድ ምልክትን እንደገና ለመመዝገብ የወጣ የአፈፃፀም መመሪያ 640-2013 DOWNLOAD .pdf

Read More
%d bloggers like this: