የወንጀል ምርመራ መዝገብን የማቋረጥና የመዝጋት፣ የክስ መዝገብን የማቋረጥ አሠራር ሥራዓትን ለመደንገግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 3/2012 DOWNLOAD .pdf የፌዴራል ጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ በአዋጅ ቁጥር 943/2008 በመቋቋሙና

Read More

በወንጀል ጉዳዮች የእርቅ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 1-2012 በእርቅ ማለቅ የሚችሉ ወንጀሎችን የወንጀል ምርመራ ከመጣራቱ በፊትም ሆነ ምርመራ ከተጣራ በኋላ ወይም ክስ ከተመሰረተ በኋላ ጉዳዩን በእርቅ

Read More
%d bloggers like this: