Tag: intervention

የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልሎች መካከል ጣልቃ እንዲገባ ሥልጣን የሚሰጠው ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ ቀረበ

SOURCE: REPORTER NEWSPAPER የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለት ክልሎች ወይም በፌዴራልና በክልሎች መካከል የሚነሱ አለመግባባቶችን ለመፍታት፣ ክልሎች ካልጠየቁና ችግሩ ከቀጠለ፣ ምክር ቤቱ በራሱ ተነሳሽነት መፍትሔ እንዲፈልግ የሚፈቅድ አሠራር የያዘ ረቂቅ አዋጅ ለፓርላማ ቀረበ፡፡ […]

%d bloggers like this: