በመንግስት ት/ቤቶች የሚያስተምሩ መምህራን ከመንግስት መምህራን ትምህርትና ሥልጠና ተቋማት የተመረቁ ዕጩ መምህራን ብቻ እንዲሆኑ ለማድረግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 86/2013

Read More
%d bloggers like this: