የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመግታት በኢትዮጵያ መንግስት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች እና ክልከላዎች፣ የቦርዱን የምራጫ 2012 እቅድና የግዜ ሰሌዳ በታቀደለት መሰረት እንዳይከናወን አግዷል

Read More
%d bloggers like this: