በኮሮና ቫይረስ (COVID 19) መከሰት ምክንያት የተከሰተውን ሀገራዊ ሁኔታ አስመልክቶ ፍርድ ቤቶች ሊመሩበት የሚገባ አጠቃላይ መመሪያ (Comprehensive Guideline)

በኮሮና ቫይረስ (COVID 19) መከሰት ምክንያት የተከሰተውን ሀገራዊ ሁኔታ አስመልክቶ ፍርድ ቤቶች ሊመሩበት የሚገባ አጠቃላይ መመሪያ (Comprehensive Guideline) DOWNLOAD .pdf 1. መግቢያ በአሁኑ ወቅት በዓለማችን የተከሰተውና የሕዝብን ጤንነትና አጠቃላይ የኑሮ ዘይቤ እየተፈታተነ […]

Draft Commercial Code Amharic

አዋጅ ቁጥር…./2012 ዓ.ም የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንግድ ሕግ draft commercial Code Amharic መቅድም   የኢኮኖሚ ዕድገትን እና የሕዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ለንግድ ሥራ ጽኑ የሕግ መሠት መጣል የግድ ይላል፡፡ በ1952 ዓ.ም የወጣው […]

ቀረጥ ሳይከፈልባቸው ገብተው በባንክ በመያዣ ለተያዘ ህንፃ ግብዓትነት ስለሚሉ ዕቃዎች የቀዳሚነት መብት

ቀረጥ ሳይከፈልባቸው ገብተው በባንክ በመያዣ ለተያዘ ህንፃ ግብዓትነት ስለሚሉ ዕቃዎች የቀዳሚነት መብት ከግብር እና ቀረጥ ነፃ መብትን በመጠቀም ግብር እና ቀረጥ ሳይከፈልባቸው ወደ ሃገር ውስጥ የገቡ ግብዓቶችን በመጠቀም የተገነባን ለምሳሌ ሆቴልን አንድ […]

Testimonials

View All ›

Selam

Thank you Abraham for making our lives easier. God bless you!

Al

Ato Abrham, I have been a keen follower of your blog since I was aware of its existence. I am truly amazed of how the blog has grown in content as well as depth of analysis within a very short span of time (and lately you have been cranking up contents as fast as one can read them). It is not an exaggeration to state that this blog is probably the only open web source on Ethiopian law and legislation. I have been pushing my friends and acquaintances to your blog and, from the feedback I got, they seem to be pleased with what they see. I just needed to say thanks for your diligent work and effort. Rest assured that you have a lot of fans and followers in North America. -al

Belachew Mekuria

Just to express my appreciation towards your bog posts! It is interesting to see this albeit the slow connectivity we all suffer from. It also is an inspiration for me to further enrich my poorly resourced website. Belachew

%d bloggers like this: